Dini düşüncəmizi dəyişdirməliyik
Müsəlmanlar > Düşüncə sahəsi Tarix: 04 Eylül 2013 Tövsiyə et Çap et

Dini düşüncəmizi dəyişdirməliyik

Hər bir insan, istəyir etiraf etsin istəyir etməsin, Allahın varlığını və birliyini qəbul edər. Bu səbəblə, dinsiz olduğunu deyənlər də daxil olmaqla hər kəsin bir din düşüncəsi olur və özünü həmin dinin dindarı hesab edir. Bunların hamısı doğru yolu başa düşmüş, ona ürəkdən inanmış sonra həmin yoldan çıxmış adamlardır. Allah Təala, yoldan çıxanların ümumi xüsusiyyətini bizə bu cür bildirmişdir:

“ O gün necə üzlər ağarır, necə üzlər də qaralır. Üzləri qaralan kəslərə belə deyilir: “ İman gətirdikdən sonra kafirmi oldunuz? Kafir olduğunuza görə dadın bu əzabı!” (Əli-İmran 3/106)

Kafir olub yoldan çıxanlar, Allahı ikinci sıraya qoyanlardır. Birinci sıraya ya özlərini ya bir elm adamını, ya da mələkləri, peyğəmbərləri və ya din adamlarını qoyarlar. Əslində onların birinci yerə qoyduqları bunlar deyil, şeytanlardır. Allah Təala insanları iki qrupa ayırmış və belə demişdir:

“Allah bir qismini yoluna qəbul edər, bir qismi de pozğunluğa layiq görüldü. Pozğunlar, Allahdan əvvəl şeytanları dost tutan və özlərini doğru yolda görənlərdir.” (Əraf 7/30)

Bunlar, birinci yerə qoyduqları şeytanlara qulluq edərək hürriyyətlərini itirənda düşüncələrinə tərs düşən ayələri görməməzliyə vururlar. Elədiklərinin səhv olduğunu bildikləri üçün bəzi hallarda Allaha təslim olma arzusu da hiss edərlər (1). Ancaq mənfəətlərini itirmə qorxusu buna mane olur. Allah Təala belə buyurur:

“ …Düçar olacaqları şiddətli əzabdan ötrü vay kafirlərin halına! O kəslər ki, dünya həyatını axirətdən çox sevir və Allahın yolundan döndərərək o yolu əyri göstərməyə çalışırlar. Onlar dərin bir azğınlıq içindədirlər.” (İbrahim 14/2-3)

Bu vəziyyətdə mühüm olan dindar olmaq deyil, Allahın dinin dindarı olmaqdır. Allah Təala öz doğru dinin tərifini ayədə belə ifadə etməktədir:

“ Üzünü hənif olaraq əsl bu dinə, Allahın fitrətinə çevir. O, insanları fitrəti üzere yaratmıştır. Allahın yaratdığını heç cür dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur, lakin insanların çoxu bunu bilməz.” (Rum 30/30)

Deməli, doğru din fitrət, yəni mövcud olanlara aid qanunlar məcmuasıdır. Bu qanunlar, nazil olmuş və ya yaradılmış ayələrdən öyrənilir. Nazil olmuş ayələr Quranda olanlardır. Yaradılmış ayələr isə canlı və cansız bütün məxluqlardır.

İnsan anadan olandan ölənə qədər Allahın yaratdığı ayələri müşahidə edər və onlardan məlumat əldə edir. Bu məlumatlarla o, Quranını Allahın kitabı olduğunu və onu gətirənin də Allahın elçisi olduğunu başa düşəcək səviyyəyə gəlir. Allah Təala belə buyurur:

“Onun (Quranın) haqq olduğu onlara bəlli olsun deyə, Biz öz qüdrət nişanələrimizi onlara həm xarici aləmdə, həm də onların öz daxilində mütləq göstərəcəyik.” (Fussilət 41/53)

İnsana ediləcək ən böyük yaxşılıq, heç bir əlavə və əksiltmə eləmədən Allahın kitabını, insanın başa düşəcəyi dillə ona çatdırmaqdır. Beləliklə o, özündəki doğru biliklərlə Quran ayələrinin üst-üstə düşdüyünü görərək onun Allahın kitabı olduğunu, onu gətirən şəxsin də Allahın elçisi olduğunu dərk edəcəkdir. Buna görə Quranı hər insana, öz ana dilində başa salmaq lazımdır. Əslində Quranın ərəbcə olması, Muhəmməd əleyhissəlamın içində olduğu cəmiyyətin ana dilinin ərəbcə olmasından qaynaqlanır. Allah Təala belə buyurmuşdur:

“ Biz hər bir elçini öz millətinin dilində (danışan) göndərdik ki, (haqqı) onlara izah etsin. Artıq Allah, azğınlığı seçəni azğın sayar, hidayəti (haqqı) seçəni də yoluna qəbul edər (2). O, yenilməz güc və hikmət sahibidir.” (İbrahim 14/4)

Onun elşiliyi sırf ərəb millətinə deyil, bütün bəşəriyyətədir. Allah Təala belə buyurur:

“Biz səni bütün insanlara müjdə verən və xəbərdarlıq edən bir elçi olaraq göndərdik. Lakin insanların çoxu bunu bilməz.” (Səbə 34/28)

Onun təbliği ancaq onun tətbiq etdiyi yolla insanlara çatdırıla bilir. Bu səbəblə din təlimində əsas hədəf, Peyğəmbərimiz kimi davranaraq Allahın yaratdığı ayələri oxumaqda olan insanlara, Allahın endirdiyi ayələri də oxuyub bu ikisi arasındakı münasibəti göstərməkdir. Əslində bu hər möminin vəzifəsidir. Buna laqeyid qalanların düşəcəyi pis vəziyyət belə bildirilmişdir:

“Endirdiyimiz nişanələri və doğru yolu kitabda insanlara aşkar etdikdən sonra gizlədənlərə Allah və bütün lənətçilər lənət oxuyarlar! Yalnız tövbə edənlər, islah edənlər və (ayələrimi) bəyan edənlər müstəsnadır. Mən onların tövbəsini qəbul edərəm. Mən tövbələri qəbul edənəm, Rəhmliyəm!” (Bəqərə 2/159-160)

“Allahın nazil etdiyi kitabdan bir şeyi gizlədənlər və onun müqabilində bir az mənfəət əldə edənlərin yedikləri, qarınlarında ancaq od olacaqdır. Qiyam günü Allah onlarla danışmaz, onları təmizə çıxartmaz. Onları şiddətli əzab gözləyir!” (Bəqərə 2/174)

Elm və sənətin məlumat qaynağı da ayələrdir. O ayələri daha yaxşı bilən Allaha qarşı daha hörmətli olur. Allah Təala bəzi təbiət ayələrini verdikdən sonra belə buyurmuşdur:

“Allahdan öz bəndələri arasında ancaq alimlər qorxarlar.” (Fatir 35/28)

Əgər dini düşüncəmizi Allahın tərif etdiyi kimi dəyişdirsək, ortada elm və din ayrılığı qalmaz. Bütün insanlığı qucaqlayan, cihanşümül həqiqətlərə səsləyən və pozulan tarazlığı düzəldən bir dini düşüncə meydana çıxar. Elə isə dini təbliğ edən bir kimsənin Quranı yaxşı öyrənməsi lazımdır. Bu onun üçün qaçınılmaz şərtdir. Quranı öyrənmənin əsas şərtlərindən biri də ərəbcəyə və sünnəyə yaxşı yiyələnməkdir. Sünnəni yaxşı öyrənmək də Quran-Sünnə bütövlüyünü qavramaqla mümkündür (3). Sünnəni Qurandan ayrı bir qaynaq saymağa davam etdiyimiz halda işin içindən çıxa bilmərik. İnsanları bu cür yetişdirməli və dünyanın qarşısına bu təkliflə çıxmalıyıq:

“ Gəlin Allahın yaratdığı ayələri, nazil etdiyi ayələrlə bərabər oxuyaraq elm və din tarazlığını quraq və yeni dövrümüzü inşa edək.”

Dünyada bu ədalətli meydan oxumağı heç kim bacara bilməz.

Abdulaziz Bayındır *

 *İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hüququ Kafedrasının Müdürü, Süleymaniye Vakfı Müdürü

(1) Kafirlər bəzi hallarda, kaş ki biz də (Allaha) təslim olsaydıq deyə dua edərlər. (Hicr 15/2)

(2) Bu məal, Maturidinin təfsirinə görə verilmişdir. Bax. Əbu Mənsur Muhəmməd b. Muhəmməd əl-Maturidi, əs-Səmərqəndi (ö. 333 h./944 m.) Təvilatul-Quran, Təhqiq, Xədicə Boynuqalın, Elmi kontrol: Bəkir Topaloğlu, İst. 2006, c. VII, S. 458.

(3) Quran-Sünnə bütövlüyü mövzusunda, ətraflı araşdırmaları görmək üçün www.süleymaniyevakfı.org. adlı saytımızda nümayiş olunan araşdırmalara nəzər yetirə bilir və http://www. kurandersi.com/mukayeseli –fıkıh-dersleri/adresində nümayiş olunan elmi mülahizələrimizə qulaq asa bilərsiz.

QEYD: Türk dilindən Azərbaycan dilinə uyğunlaşdıran Aydın Mülayim.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.552 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Pir və ziyarətgahlar 07.12.10 20.608 dəfə oxundu
2 Birlik və bərabərliyin simvolu: Həzrəti Muhəmməd 24.01.12 2.608 dəfə oxundu
3 Ümmətin islahı nə ilə mümkündür? 17.11.15 1.567 dəfə oxundu
4 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.160 dəfə oxundu
5 Zəmzəm suyunun sirləri 12.12.10 5.600 dəfə oxundu
6 Ərlə arvadın sirrini açmaq 03.04.12 3.256 dəfə oxundu
7 Hüseyn (ə.s.)ın ölümünə sevinən müsəlman tapılar? 14.05.13 2.586 dəfə oxundu
8 Novruzla əlaqədar məlumatlar 21.03.15 3.161 dəfə oxundu
9 Yer üzündə gəzib dolaşmaq 17.01.11 2.422 dəfə oxundu
10 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.243 dəfə oxundu
11 Dinimizdə toy və yas mərasimlərinə münasibət 26.05.13 3.013 dəfə oxundu
12 Tövhid 24.09.16 4.952 dəfə oxundu
13 Qütblərdə namaz vaxtları 07.02.11 2.285 dəfə oxundu
14 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.234 dəfə oxundu
15 Qədir Xum hadisəsinin həqiqətləri 07.06.13 1.887 dəfə oxundu
16 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.214 dəfə oxundu
17 Allahın varlığının riyazi isbatı 15.02.11 5.987 dəfə oxundu
18 Müsəlmanın davranışları 23.09.12 1.862 dəfə oxundu
19 Quranın savabı ölüyə çatırmı? 17.06.13 5.461 dəfə oxundu
20 Əli İzzətbekoviçdən İslam dünyasının Xülasəsi 14.04.17 492 dəfə oxundu
21 “Oxu” qəzetinin Abdulaziz Bayındırla müsahibəsi – 1 11.02.11 2.416 dəfə oxundu
22 İslamda analara münasibət 19.10.12 2.368 dəfə oxundu
23 Dindən dönənlərin öldürülməsi 17.05.14 2.038 dəfə oxundu
24 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 939 dəfə oxundu
25 Təəssüb və dini təəssübkeşlik 24.06.09 3.203 dəfə oxundu
26 Qərbin inkişafının paradiqması 19.02.11 3.360 dəfə oxundu
27 İslamda söyüşə münasibət 19.10.12 1.901 dəfə oxundu
28 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.458 dəfə oxundu
29 Müaviyə kimdi? 10.08.18 497 dəfə oxundu
30 İslamdan İslama qədər 15.10.15 2.701 dəfə oxundu
31 “Oxu” qəzetinin Abdulaziz Bayındırla müsahibəsi – 2 26.02.11 2.362 dəfə oxundu
32 Qurbanın maddi və mənəvi əhəmiyyəti 19.10.12 1.673 dəfə oxundu
33 Müsəlmanın müsəlmandan başqa dostu olmaz 09.08.13 1.338 dəfə oxundu
34 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 356 dəfə oxundu
35 Əbu Hamid Qəzalinin fəlsəfi-etik görüşləri 17.11.09 2.705 dəfə oxundu
36 “Oxu” qəzetinin Abdulaziz Bayındırla müsahibəsi – 3 28.02.11 2.168 dəfə oxundu
37 Qurban qətliam deyil! 23.10.12 1.603 dəfə oxundu
38 Dini düşüncəmizi dəyişdirməliyik 04.09.13 1.552 dəfə oxundu
39 Коран и культурное развитие. 30.01.19 240 dəfə oxundu
40 Ramazan təqvimi 27.06.14 3.667 dəfə oxundu
41 İslamda insan cəsədi və meyityarma 16.03.11 2.428 dəfə oxundu
42 Ad qövmünün həlakı 29.10.12 1.518 dəfə oxundu
43 Sərvət, hakimiyyət və kasıblıq haqqında 07.09.13 1.977 dəfə oxundu
44 Din 31.03.10 2.995 dəfə oxundu
45 QƏNDİLLƏR 13.02.11 2.827 dəfə oxundu
46 İslamda qardaşlıq və bərabərlik 10.11.12 3.417 dəfə oxundu
47 Quran kifayət qədər açıq deyilmi? 04.11.13 1.347 dəfə oxundu
48 Peyğəmbəri tanrılaşdırmaq 30.03.10 3.120 dəfə oxundu
49 Professor Şahlar Əsgərov, “Allahın varlığının riyazi isbatı” 15.02.11 3.295 dəfə oxundu
50 Müvahhid müsəlmanın xüsusiyyətləri 10.11.12 1.745 dəfə oxundu
51 Ənənəvi İslam və həqiqi İslam 11.12.13 1.777 dəfə oxundu
52 Ağıl işlətmək 24.04.10 3.218 dəfə oxundu
53 Quranda şəfaət anlayışı 02.09.15 1.907 dəfə oxundu
54 İslam ümumbəşəri dindir 16.11.12 1.622 dəfə oxundu
55 Nəbi və Rəsul 18.12.13 1.761 dəfə oxundu
56 Məşiət və iradə 05.07.09 3.220 dəfə oxundu
57 İslamda qəbir evi və qəbristanlıq 25.10.11 4.532 dəfə oxundu
58 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.123 dəfə oxundu
59 Sədəqə malı azaltmır 19.01.14 1.535 dəfə oxundu
60 Din böyüklərini müqəddəs hesab etmək 22.07.10 2.453 dəfə oxundu
61 Quranın ecazı 21.11.11 9.128 dəfə oxundu
62 “Şeyx Əhməd vəsiyyətnaməsi” əfsanəsi 03.03.13 1.546 dəfə oxundu
63 Lə İlahə İlləllah 20.02.14 2.748 dəfə oxundu
64 Ramazanda Quran oxumaq 29.07.10 5.527 dəfə oxundu
65 Quran ayəli telefon zəngləri 18.01.12 2.841 dəfə oxundu
66 İslam dinində məhbuslara münasibət 24.03.13 1.712 dəfə oxundu
67 Təsbih və Zikr 29.04.16 1.417 dəfə oxundu