Müsəlmanlar

SUAL-CAVAB

  • Xahiş edirik, sual soruşmazdan əvvəl saytımızın Axtarış sistemindən istifadə edəsiniz:

  • Suallarınızın aydın və konkret olmasına diqqət yetirin.
  • Göstərdiyiniz e-mail ünvanı AKTİV hal-hazırda istifadədə olan və düzgün olmalıdır. Əgər ünvan səhvdirsə, sualınıza cavab vermək qeyri-mümkün olacaq. Təəssüf ki, son zamanlarda belə hallar tez-tez baş verir.

Xüsusi Qeydlər:

  • Bir sıra e-mail serverlərində qəbul edilən məktublar bəzi hallarda JUNK (lazımsız) bölməsinə daxil olur. Odur ki, əgər cavab almamısınızsa, həmin bölməyə də baxmağı unutmayın. Əgər cavab orada da yoxdursa, başqa bir e-mail ünvanından yenidən soruşun.
  • Şəxsi məlumatlarınız gizli saxlanacaqdır.