Müsəlmanlar

Bir kitabın Allahın kitabı olduğunu necə biləcəyik?

Cavab: Bir kitabın Allahın kitabı olduğunu bilmək üçün onu oxumaq və idrak etmək lazımdır. Necə ki, torpağın, suyun, göyün yaradılışı üzərində düşünən bir insan, bütün bunların təsadüf nəticəsində deyil, bir yaradıcı qüvvənin əsəri olduğunu idrak...

Peyğəmbərə cadu olunub?

Cavab: Məlum olduğu kimi, peyğəmbərimizə (s. a. v.) qarşı çoxlu planlar qurulub. Onu öldürmək üçün sui-qəsd hazırlanıb. Misal üçün, Muhəmməd peyğəmbəri (s. a. v.) Xeybərdə zəhərləmək istəyiblər. Allah isə onu hər dəfə bunlardan qoruyub. Lakin...

Son Əlavə Olunanlar

Quran Dərsləri (video)