Müsəlmanlar
Ağılın pərdələndiyi Pavelçilik və Quran inancı