Müsəlmanlar

Müsəlmanlarla yəhudilər savaşmadan qiyamət qopmayacaqmı?

Sual: Buxaridə Nəbimizin “Müsəlmanlarla yəhudilər savaşmadıqca qiyamət qopmayacaqdır” dediyi rəvayət edilir. Quranda isə qiyamətin nə vaxt qopacağını Allahdan başqa heç kəsin bilmədiyi vurgulanır. O zaman bu rəvayəti necə dəyərləndirmək lazımdır?

Cavab: Bu rəvayətin səhih olmadığını görürük. Çünki, nəbimiz yəhudi qəbiləsi olan Bəni Qureyza və Haybər yəhudiləri ilə savaşmışdır. O zaman qiyamət çoxdan qopmalı idi.

Uca Rəbbimiz İsra surəsinin 4-cü ayəsində:

“Biz İsrail oğullarına Kitabda (Tövratda) belə bildirdik: “Siz yer üzündə iki dəfə fitnə-fəsad törədəcək və təkəbbürlənərək dikbaşlıq edəcəksiniz!”

“Birincisinin vaxtı gəldiyi zaman üstünüzə güclü bəndələrimizi göndərdik. Onlar evlərin arasında gəzib (sizi) axtarırdılar. Bu, yerinə yetirilməli olan bir vəd idi. Sonra sizə təkrar qələbə qazandıracayıq, var-dövlət və övladlarınız artıracayıq və hərbi yöndən daha güçlü edəcəyik.  (İsra 17/4-6)

Son ayədə bildirilən, yəhudilərin hal-hazırdakı hallarıdır. Ən çox var-dövlətə sahib, dünyada hər kəsə hökm etməyə çalışırlar. Allahın özlərinə verdiyi bu lütflə dünyaya hakim olacaqlarını düşünməkdə (armagedon) və bunun üçün Mehdinin gəlişini tezləşdirməyə, dünyada fitnə-fəsad törətməyə və hər cür mövhümatı, yalanı yaymağa cəhd edirlər.

Sıradakı ayədə isə belə deyilir: “Əgər yaxşı davranarsanız, özünüzə yaxşılıq etmiş olarsınız, pislik etsəniz də özünüzə pislik etmiş olarsınız. (Birincisi olmuş bitmiş) İkinci fitnənin vaxtı gəldiyi zaman üzünüzü qara etmələri, daha əvvəl girdikləri kimi Məscidə (Süleyman məbədinə) girmələri və ələ keçirdikləri hər şeyi büsbütün məhv etmələri üçün (təkrar güçlü bəndələrimizi üstünüzə göndərəcəyik). (İsra 17/7).

Nəticə etibarı ilə; ayələrdən başa düşdüyümüz, ikincisinin vaxtı yaxlaşmışdır. Allahın izni ilə yəhudilərin hakimiyyəti, törətdikləri fitnə-fəsadlar ortadan qalxacaq və əgər insanlar yenidən Allahın kitabı olan Qurana yönəlsələr, İslam yenidən dünyaya hakim olacaqdır.

Sualınız: “Din və Fitrət Elmi-Araşdırma Mərkəzi” heyəti tərəfindən cavablanmışdır.

Oxşar sual-cavabı aşağıdakı linklərdə görə bilərsiz:

https://www.muselmanlar.com/fitvalar/11466.html

https://www.muselmanlar.com/fitvalar/14523.html

Yeni suallarınızı: http://www.muselmanlar.com/ elmi-araşdırma saytının sual-cavab bölümündən və ya [email protected] email adresindən yollaya bilərsiniz.

[1]