Müsəlmanlar

Bir insanın peyğəmbər olaraq seçildiyini və ya Allahın elçisi olduğunu haradan biləcəyik?

Sual: Allahın elçisi Muhamməd əleyhissəlamdan sonra özünü elçi, peyğəmbər ya da Mehdi olaraq təqdim edən minlərlə insan gəldi keçdi. Amma onların hamısı müəyyən bir dövr sonra unuduldu getdi. Lakin aldadılan insanların sayı hesabı yoxdu. Günümüzdə də belələri az olmadı. İnsanlar, bu cür saxtakarların yalançı olduqlarını bilməsi və aldanmamaları üçün nə etmələri lazımdır?