Müsəlmanlar
Məzhəblərin bir-birindən fərqi nədən ibarətdir?

Məzhəblərin bir-birindən fərqi nədən ibarətdir?

Sual: Mən məzhəblərin bir-birindən fərqini öyrənmək istəyirəm. Bu fərqlər nələrdir?

Bunları sadalamaq üçün cildlərlə kitab yazmaq lazımdır. Əgər siz bu məsələ ilə əlaqədar yazılmış kitabları oxusanız, aradakı fərqləri görə bilərsiniz. Bu əsərlərdən biri Abdurrahman Əl-Cəzərinin Türk dilinə tərcümə olunmuş Dörd məzhəbə əsasən İslam fiqhi kitabıdır. Vəhbə Zuheylinin İslam fiqhi ensiklopediyası kitabı da bu çeşiddə bir əsərdir. Siz bu kitabları əgər dili bilirsinizsə, Ərəbcə də oxuya bilərsiniz. Bunlarla yanaşı, ancaq ibadətlərə dair ixtilaflı məsələləri ehtiva edən elmihal kitabları da var. Məsələn, Vecdi Akyüzün Müqayisəli ibadətlər elmihalı əsəri kimi əsərlər.