Müsəlmanlar

Talaq surəsinə zidd olan boşanma etibarlıdır?

Sual: Quranın Talaq surəsinin hökmlərinə zidd qaydada əri tərəfindən 3 talaqla boşanan bir qadın iddə müddətinin axırında başqa bir kişiyə ərə gedə bilər?

Cavab: Talaq surəsində deyilənlərə zidd olan talaq etibarsızdır. Ona görə də bu halda həmin qadın başqa bir kişiyə gedə bilməz.