Müsəlmanlar

Kafirlərlə dostluq edə bilərik?

Qurani Kərimdə kafirlərlə, müşriklərlə və qeyri-müsəlmanlarla necə ünsiyyət quracağımız və necə münasibət bəsləyəcəyimiz barədə çox ayələr vardır. Bunlardan ən çox dilə gətirilən ayə, Maidə surəsi 51-ci ayəsidir. İndi bu məsələ ilə bağlı ayələrdə ifadə edilən dostluqmu, yoxsa başqa bir şeymi? Videonu izləyin görün: