Heyzli qadının ibadəti
Müsəlmanlar > Aybaşı > Namaz > Oruc > Tədqiqatlar Tarix: 24 Şubat 2010 Tövsiyə et Çap et

AYBAŞI GÖRƏN QADININ İBADƏTİ

(NAMAZ  VƏ ORUC)

Allah Təala belə buyurur:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Səndən qadınların heyzini (aybaşı halını) soruşurlar. De ki, o, bir əziyyətdir. Onları heyzli ikən rahat buraxın; təmizlənənə qədər onlara yaxınlaşmayın. Təmizləndikdən sonra onlara Allahın əmr etdiyi yerdən yaxınlaşın. Allah tövbə edənləri də, tərtəmiz olanları da sevər”.1

Ayədəki “təmizlənənə qədər onlara yaxınlaşmayın” əmri aybaşı halında olan qadının təmiz hesab edilmədiyini bildirir. Namaz qılmaq üçün dəstəmaz və yaxud qüsl almaq lazım olduğunu bildirən ayə isə belə qurtarır:

“Allah sizi çətinliyə salmaq istəmir, lakin O, sizi arındırmaq (pak və təmiz etmək) istəyir”.2 Qadın aybaşı halında olduğu vaxt təmiz sayılmadığına görə onun namaz qılmağı mümkün deyil. Bu səbəbə görə də onu namaz qılmaqdan məsul hesab etmək olmaz. Çünki Allah Təala belə buyurur:

“Allah heç kimə onun gücünün çatdığından artıq yük yükləməz”.3

Ümm Həbibə bint Cəhş peyğəmbərə (s. a. v.) qan gördüyü barədə şikayət etdiyi vaxt o, belə demişdi:

“Aybaşının sənə mane olduğu müddət ərzində namaz qılma. Sonra yuyun və namazını qıl”.4

Aybaşı görən qadın namaz qılmaqdan məsul olmadığına görə namazını qəza etməkdən də məsul ola bilməz. Muazə deyir ki, bir gün Aişədən belə soruşdum:

“Heyzli qadın niyə oruc tutduğu halda, namaz qılmır?”

Aişə sualıma sualla cavab verdi: “Sən Həruriyyəsən?” Mən: “Xeyr, mən Həruriyyə5 deyiləm, amma sual soruşuram”, – deyəndə Aişə belə cavab verdi: “Bizim başımıza belə bir hadisə gələndə bizə orucumuzu qəza etməyimiz  əmr edilirdi amma namazı qəza etməyimiz əmr edilmirdi”.6

Bu məsələdə insanları yanıldan şey qəza (قضى) sözüdür. Bu söz Quran və Sünnədə ibadətlər barədə işlədilibsə, “əda”, yəni, ibadəti öz vaxtında yerinə yetirmək mənasını verir. ( فإذا قضيتم مناسككم) “Həcc ibadətini tamamladığınız vaxt”7 (فإذا قضيتم الصلاة) “namazı qıldığınız vaxt”8 deməkdir.9 Əl-Feyyumi (vəfat tarixi 770/1368-69)10 belə deyib:

Alimlər qəza ifadəsini vaxtının xaricində, əda sözünü isə öz vaxtında yerinə yetirilən ibadətlər haqqında işlədiblər. Bu, bu kəlmənin hərfi mənasına ziddir; lakin iki vaxtı bir-birindən ayırmaq üçün yaradılmış bir termindir.11 Aişə anamızın dövründə belə bir termin olmadığına görə onun işlətdiyi (قضى) sözünə əda etmək mənası vermək lazımdır.

İbn Teymiyyə qəza sözü ilə əlaqədar olaraq belə demişdir:

Qəza (القضاء) Allah və peyğəmbərin (s. a. v.) sözlərində ibadəti öz vaxtında tam yerinə yetirməyi bildirir. Aşağıdakı ayələr bunu göstərir:

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله.

Namaz tamamlandığı zaman yer üzünə dağılışın ve Allahın lütfündən istəyin.12

فإذا قضيتم مناسككم

Həcc ibadətini tamamladığınız vaxt.
13

Bəzi fəqihlər daha sonra qəza sözünü vaxtının xaricində, əda sözünü isə öz vaxtında yerinə yetirilən ibadətə aid terminlər halına gətirdilər. Rəsulullahın (s. a. v.) sözündə belə bir şey əsla yoxdur. Onlar eyni zamanda belə deyirlər ki, qəza sözü bəzi vaxtlarda əda sözünün mənasında işlədilir. Onlar belə deməklə bu sözün Qurani-Kərimin endiyi dövrdəki mənasını çox az işlədilirmiş kimi göstərirlər. Elə bu səbəbə görə də peyğəmbərin (s. a. v.) aşağıdakı kəlamı ilə nəyin nəzərdə tutulduğu məsələsində mübahisə edirlər:

فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وفى لفظ فأتموا : Çatdığınızı qılın, çata bilmədiyinizi qəza edin (bir rəvayətdə: tamamlayın.).

O, bu sözlərin heç biri ilə ibadətin vaxtından sonra yerinə yetirilməsini nəzərdə tutmayıb. Əslində Allah kəlamında ibadətin öz vaxtı xaricində yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar heç bir şey yoxdur. Amma vaxt 2 növdür; biri ümumi, digəri üzrlü səbəbi olanlar üçün xüsusidir (onlara aiddir). Yatan insanın öz namazını oyandığı vaxt, yaddan çıxardanın da xatırladığı vaxt  qılması belədir. Bu, Allahın onlardan ötrü müəyyən etdiyi vaxt olub başqaları üçün ibadət vaxtı deyil.14

Yuxarıda da göstərildiyi kimi Aişə anamız bu barədə: “Orucu tutmağımız əmr edilirdi”, – demişdir. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, heyz (aybaşı) qanı oruc tutmağa mane olmur; başqa sözlə, oruc tutmağın qarşısında maneə təşkil etmir. Bundan başqa, Bəqərə surəsinin 187-ci ayəsində bildirilir ki, orucu batil edən şeylər yemək-içmək və cinsi əlaqəyə girməkdir. Həmin ayədə bundan sonra belə deyilir:

(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) “Bunlar Allahın qoyduğu sərhədlərdir; onlara yaxınlaşmayın”.  Aybaşı qanının orucu batil etdiyini demək sərhədləri aşmaq deməkdir.

Ərəb dilində oruca savm (صوم ) deyilir. Savm sözü imsak, yəni, özünü saxlamaq, öz-özünə mane olmaq mənalarını ifadə edir. Oruc tutan şəxs özünü yemək, içmək və cinsi əlaqəyə girməkdən saxlayır, bir növ öz-özünə mane olur ki, bunları etməsin.15 Aybaşı qanı isə qarşısı alına bilən bir şey deyil. Buna görə də onu orucu batil edən bir hal kimi qəbul etmək qeyri-mümkündür.

Yuxarıdakı ayədə qadınların aybaşı halı onlar üçün bir əziyyət hesab edilib. Əziyyət isə insana çətinlik törədən və onu narahat edən şeydir. Xəstəlik də əziyyətdir; ki, qadınlar aybaşı halını onsuz da xəstəlik kimi qəbul edirlər. Allah Təala xəstələrə və səfər üstə olanlara oruc tutmamaq barədə izin verdikdən sonra belə buyurub:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ “Oruc tutmağınız daha xeyirlidir, bunu bir bilsəydiniz”.16

Fəqihlər aybaşı halında olan qadının Ramazan ayında oruc tuta bilməyəcəyini deyir, başqa sözlə, bunu qadağan edir, sonra da tuta bilmədiyi orucları ona qəza etdirirlər (bu cür hökm çıxarırlar). Onlar qadının yerinə yetirə bilməyəcəyinə dair hökm verdikləri bir ibadəti ona qəza etdirmək istədikləri vaxt hansı dəlilə əsaslandıqlarını bildirmirlər. Halbuki Allah oruc ibadətini digər ibadətlərdən fərqli olaraq geniş bir şəkildə izah etmiş və belə demişdir:
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

Bunlar Allahın qoyduğu hədlərdir; o hədlərə yaxınlaşmayın! Allah ayələrini (hökmlərini) insanlara belə izah edir ki, bəlkə, onlar müttəqi olsunlar”.17

Allah Təala Qurani-Kərimdə orucun sərhədini müəyyən edib və aybaşı halını oruc tutmağa mane olan bir şey hesab etməyib.. Peyğəmbərimizin (s. a. v.) də aybaşı halının oruca maneə təşkil etdiyinə dair bir sözü yoxdur. Elə isə bütün bunlara baxmayaraq aybaşı halını oruc tutmağa mane olan bir faktor hesab etmək Allahın qoyduğu həddə nəinki yaxınlaşmaq, hətta o həddi aşmaqdır. Buna heç kimin haqqı yoxdur.18

Saytımızın materiallarından istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

 1. Bəqərə, 2/222. []
 2. Maidə, 5/6. []
 3. Bəqərə, 2/286. []
 4. Müslim, Heyz, 65. []
 5. Həruriyyə Həruralı deməkdir. Hərura isə Siffin döyüşündə Həzrəti Əlinin dəstələrindən ayrılan xaricilərin toplaşdıqları yerdir. Ətraflı məlumat üçün baxın: Ethem Ruhi Fığlalı, “Hariciler”, Türkiye Diyanət Vakfı İslam Ansiklopedisi, XVI cild, s. 169-175. []
 6. Müslim, Heyz, 67. []
 7. Bəqərə, 2/200. []
 8. Nisa, 4/103. []
 9. Kitabul-eyn, Tacul-arus, Lisanul-arab, Əs-Sihah, Əl-Misbahul-munir (lüğət adlarıdır), قضي bəndi. []
 10. İslam Ensiklopediyası, ‘Feyyumi’ bəndi, İstanbul, 1995. []
 11. Əhməd ibn Məhəmməd Əl-Feyyumi, Əl-Misbahul-Munir, Livan, 2001, s. 519. []
 12. Cümə, 62/10. []
 13. Bəqərə, 2/200. []
 14. İbn Teymiyyə, Məcmuu Fətava  Teymiyyə, 1-ci nəşr, hicri 1382-ci il, XII cild, s. 106. []
 15. Rağıb Əl-İsfəhani, Müfrədat lüğəti, صوم bəndi. []
 16. Bəqərə, 2/184. []
 17. Bəqərə, 2/187. []
 18. MƏNBƏ: Abdulaziz Bayındır, Quran İşığında Doğru Bildiyimiz Yanlışlar, 2-ci nəşr, İstanbul, 2007, s. 196-199. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
26.112 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.054 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.387 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 11.197 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.256 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.086 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 4.947 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 4.747 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 15.220 dəfə oxundu
9 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.294 dəfə oxundu
10 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.426 dəfə oxundu
11 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.452 dəfə oxundu
12 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.165 dəfə oxundu
13 Təsbeh 06.07.09 3.205 dəfə oxundu
14 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 3.689 dəfə oxundu
15 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.364 dəfə oxundu
16 Kişinin seksuallığı 09.01.12 12.394 dəfə oxundu
17 Vəhy 12.04.13 1.540 dəfə oxundu
18 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 2.986 dəfə oxundu
19 Qəndil 30.06.09 6.929 dəfə oxundu
20 Qadının döyülməsi 07.06.10 8.572 dəfə oxundu
21 İsra və Merac 02.04.16 672 dəfə oxundu
22 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.017 dəfə oxundu
23 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.188 dəfə oxundu
24 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.075 dəfə oxundu
25 Şəfaət 08.04.10 2.767 dəfə oxundu
26 Surroqat analıq 03.02.12 4.044 dəfə oxundu
27 Təvəssül 10.06.13 2.623 dəfə oxundu
28 Donuz dərisi 02.11.09 2.916 dəfə oxundu
29 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.305 dəfə oxundu
30 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 4.991 dəfə oxundu
31 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.190 dəfə oxundu
32 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 2.832 dəfə oxundu
33 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.395 dəfə oxundu
34 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 26.112 dəfə oxundu
35 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 7.529 dəfə oxundu
36 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 6.821 dəfə oxundu
37 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.494 dəfə oxundu
38 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 1.990 dəfə oxundu
39 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 5.976 dəfə oxundu
40 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.216 dəfə oxundu
41 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 3.897 dəfə oxundu
42 Şəfaət inancı 08.02.11 2.592 dəfə oxundu
43 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.624 dəfə oxundu
44 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.509 dəfə oxundu
45 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.503 dəfə oxundu
46 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.227 dəfə oxundu
47 Dua 25.11.10 6.056 dəfə oxundu
48 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.162 dəfə oxundu
49 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.281 dəfə oxundu
50 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.592 dəfə oxundu
51 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.313 dəfə oxundu
52 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.270 dəfə oxundu
53 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 4.959 dəfə oxundu
54 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.326 dəfə oxundu
55 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 7.716 dəfə oxundu
56 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.635 dəfə oxundu
57 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.028 dəfə oxundu
58 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.182 dəfə oxundu
59 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.265 dəfə oxundu
60 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.182 dəfə oxundu
61 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.091 dəfə oxundu
62 Nişanlıların kəbini 14.05.09 9.696 dəfə oxundu
63 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 5.915 dəfə oxundu
64 Şirk və küfr 14.07.11 2.952 dəfə oxundu
65 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.657 dəfə oxundu
66 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.558 dəfə oxundu
67 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.785 dəfə oxundu
68 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.334 dəfə oxundu
69 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.701 dəfə oxundu
70 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.609 dəfə oxundu
71 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.157 dəfə oxundu
72 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.140 dəfə oxundu
73 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.393 dəfə oxundu
74 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.318 dəfə oxundu
75 Hikmət 09.01.16 2.279 dəfə oxundu
76 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 672 dəfə oxundu
77 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.130 dəfə oxundu
78 Faiz 29.03.10 3.831 dəfə oxundu
79 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 3.631 dəfə oxundu
80 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 694 dəfə oxundu
81 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 868 dəfə oxundu
82 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.173 dəfə oxundu
83 Namazları cəm etmək 08.04.10 5.685 dəfə oxundu
84 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.176 dəfə oxundu
85 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.020 dəfə oxundu
86 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 486 dəfə oxundu
87 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.234 dəfə oxundu
88 Vərdişlər 10.04.10 2.322 dəfə oxundu
89 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.139 dəfə oxundu
90 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.425 dəfə oxundu