Müselmanlar
Namaz və ya Salah. Qurandakı kəlimələrə edilən təxribat!

Bizi izləyin