Müsəlmanlar

Sünnətullah nədir? Fıtratullahla arasındakı fərqi izah edə bilərsiniz?

Sual: Allahın sünnəti ilə Allahın fitrəti eyni şey deyilmi? Bunlar arasında nə kimi fərq var?

Cavab: Bu terminlər arasında ciddi bir anlayış səhvi vardır:

Fitrət, Allahın yaratma qanunu və bu qanuna uyğun meydana gələn hər şeydir.

Sünnətullah, Allahın elçi göndərdiyi cəmiyyətlərdə tətbiq etdiyi qaydalardır və bu qaydalar dəyişməzdir. Buna aşağıdakı iki ayəni misal gətirə bilərik:

“Səndən əvvəl göndərdiyimiz elçilərə qarşı da belə davranmışlar. Sən Bizim qayda-qanunlarımızda heç bir dəyişiklik tapa bilməzsən.” (İsra, 17/77.)

“Allahın əzəldən müəyyənləşdirdiyi qayda belədir. Sən Allahın qoyduğu qaydalarda (heç vaxt) bir dəyişiklik tapa bilməzsən.” (Fəth, 48/23.)

İndi siz, Allahın sünnətini təbiət/fitrət qanunları deyə təqdim etsəniz və bunda bir dəyişiklik olmaz dediyiniz təqdirdə, heç bir möcüzəni də qəbul etməməyiniz lazımdır.

Suala cavab verdi: Professor Abdüləziz Bayındır.[1]

Yeni suallarınızı: http://www.muselmanlar.com/ elmi-araşdırma saytının sual-cavab bölümündən və ya [email protected] email adresindən yollaya bilərsiniz.

[1]  İstanbul Universitetinin İlahiyyat fakültəsində İslam hüququ kafedrasının müdiri. []