Müsəlmanlar
Əqli cəhətdən qüsurlu olanlara zəkat vermək olar?

Əqli cəhətdən qüsurlu olanlara zəkat vermək olar?

Sual: Əqli cəhətdən qüsurlu olan şəxslərə zəkat vermək olar?

Əqli qüsuru olan insanlar alacaqları zəkatı lazımi formada və yerli-yerində istifadə etməyə bilərlər. Buna görə də zəkatı həmin insanların ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə onlara baxan şəxslərə vermək lazımdır.