Müsəlmanlar
Peyğəmbərimizin də kənizləri olub?

Peyğəmbərimizin də kənizləri olub?

Sual: Peyğəmbərimizin nökərləri və xanımlarından başqa kənizləri də olub?

Cavab: Allahın elçisi Muhəmmədin (s. a. v.) sadəcə olaraq bir kənizi olub. O da Misirdən hədiyyə edilən Mariyədir. Onunla əlaqədar olaraq Quranın Əhzab surəsinin 50-ci ayəsində xüsusi icazə verilib. Ondan savayı, əsirlərdən öz yanına götürmək istədiklərini əvvəlcə azad etmiş, sonra nikahlamışdır. Məsələn, Tay qəbiləsindən Cüveyriyyə və Xeybər əsirlərindən Səfiyyə kimi qadınları öz nikahına almışdır.

Suala cavab verdi: Abdulaziz Bayındır ((Professor, İstanbul Universiteti İlahiyyat fakültəsinin müəllimi, Türkiyə.))

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.