Müsəlmanlar

Nəzir qurbanı

Sual: Nəzir qurbanı deyən adamın özü qurban ətindən yeyə bilər? Ailəsi necə, yeyə bilərmi?

Cavab: Qurban nəzir deyib kəsən, yaxud kəsdirən insan özü, həyat yoldaşı (arvadı yaxud əri), ana-atası, babaları, uşaqları və nəvələri o qurbandan yeyə bilməz. Nəzir qurbanını sədəqə kimi paylamaq, fəqir-füqəraya vermək lazımdır. Əgər nəzir qurbanı deyən insanın özü və yaxud ailəsi qurbandan yesələr, yediklərinin qiyməti qədər sədəqə verməlidirlər.

Qurbanlıq heyvan haqda digər məlumatı aşağıdakı linkdən görə bilərsiz:

Şükür qurbanı kəsmək və ətindən yemək