Müsəlmanlar

Şəkilli paltarla namaz qılmaq düzdür?

Sual: Üstündə şəkil olan paltarlarla namaz qılmaq olar? Dində buna necə baxılır?

Cavab: Hənəfi məzhəbinin əsas fiqh kitablarından biri olan əl-Hidayə adlı əsərdə bu məsələ ilə əlaqədar olaraq belə deyilir:

“Əgər insan namazda üzərində şəkil olan bir paltar geyinsə, bu, üstündə büt gəzdirən kəslərə oxşadığına görə məkruh olar. Lakin bu halların hamısında qılınan namaz əgər düzgünlük şərtləri yerinə yetirilibsə, səhihdir”. ((Əl-Mərğinani, əl-Hidayə şərhu bidayətil-mübtədi, İstanbul, Kahraman nəşriyyatı, 1986-cı il, 1-ci cild, s. 64.))

Ömer Nasuhi Bilmen adlı İslam hüququ alimi isə İlmihal əsərində belə yazır:

“Üstündə canlı varlıqların şəkilləri olan bir paltarla namaz qılmaq və canlılara aid bir şəklin üstündə səcdə etmək məkruhdur. Lakin bu paltarın üstündən başqa bir paltar geyilsə, onunla namaz qılmaq daha yaxşı olar. Bir də yerə salınan və üstündə belə şəkillər olan bir örtüyün şəkil olmayan hissəsində namaz qılmaq və səcdə etmək məkruh deyil”. ((Ömer Nasuhi Bilmen, büyük İslam ilmihali, “namazların məkruhları” fəsli, s. 212; 49-cu abzas.))