Müsəlmanlar
Tualet və mətbəx tullantıları eyni yerə gedir. Bu düzdür?

Tualet və mətbəx tullantıları eyni yerə gedir. Bu düzdür?

Sual: Mən Avstriyada yaşayıram. Burada tualet və mətbəx tullantıları eyni yerə gedir. Yəni, istər istəməz ayaqyolunun nəcasəti və məişət tulllantıları eyni yerə axır. Güman edirəm ki, dünyanın bir çox yerində belədir. Bu dini cəhətdən düzdür?

Bütün məsələlərdə olduğu kimi, yemək məsələsində də İslam dininin əsas prinsipi israfdan uzaq durmaqdır. Odur ki, qalan xörəkləri o dəqiqə atmaq olmaz. Çalışmaq lazımdır ki, istehlak edilsin. Ancaq artıq yeyiləsi halda olmadığı vaxt, misal üçün, xörək xarab olmağa başladıqda tullamağın bir eybi yoxdur. Atıldığı yerin kanalizasiya olmağı da problem deyil.