Müsəlmanlar

Allah təkcə dörd kitabmı göndərib?

Cavab: Məzhəb kitablarında Rəbbimizin insanlıq tarixi boyunca təkcə dörd ədəd kitab göndərdiyi qeyd edilir. Lakin, Qurani Kərimin işığında baxdığımız zaman bu məlumatın doğru olmadığını görürük.

Quranda kitab kəliməsi, bəzi yerlərdə bir insanın yazdığı məktub[1], bəzi yerlərdə səhifə[2], bəzi yerlərdə bir ayə, bəzi hallarda isə bir ayənin içərisindəki hökm anlamında işlədilir.[3] Ərəb dilində kitab sözünün mənası, bir şeyin yazılı, qeydə keçirilmiş halı deməkdir. Bu halıyla Allahın elçi göndərdiyi bütün xalqlara elçisini kitabla göndərdiyi bildirilir.[4]

Beləliklə, Allahın bizə Quranda bildirdiyi və bildirmədiyi bütün elçilərini iki ayə ilə belə yolladığı zaman bunu kitab cümləsiylə qeyd etmişdir.

Oxşar sual-cavaba baxmaq üçün aşağıdakı linki tuşlayın:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/7495.html

Yeni suallarınızı: http://www.muselmanlar.com/ elmi-araşdırma saytının sual-cavab bölümündən və ya [email protected] email adresindən yollaya bilərsiniz.

[1] Bax: Nəml, 27/29.

[2] Bax: Əla, 87/18-19.

[3] Bax: Ənfal, 8/68.

[4] Bax: Ənam, 6/83-89.