Böyük günahlar hansılardır? Böyük günah törədən kafirdir?
Müsəlmanlar > Fitvalar > İman-əqidə-ibadət Tarix: 31 Ocak 2011 Tövsiyə et Çap et
Sual: Böyük günahlar hansı günahlardır? Böyük günahlardan birini edən şəxs kafir hesab olunur?

Cavab: İslam dini ədəbiyyatında böyük günahlara “kəbair” deyilir. Əsas böyük günahlar aşağıdakılardır:

Allaha şərik qoşmaq (şirk), adam öldürmək, kiminsə zina etdiyini iddia etmək, zina etmək, cihaddan qaçmaq, sehr və cadu ilə məşğul olmaq, yetimin malını yemək, valideynin üzünə ağ olmaq, bəndənin haqqını tapdamaq (haqq yemək), Məkkənin harəm ərazisində günah etmək, faiz yemək, oğurluq etmək, içki içmək, qumar oynamaq.

Əgər bir müsəlman bunları lağa qoymadan, ürəyində təsdiq etdiyi halda, böyük günah törətsə, dindən xaric olub kafir halına gəlməz.

Böyük günahların ən böyüyü Allahı və əmrlərini ikinci plana atmaqdır. Bunu edənlər, Allahın bəzi xüsusiyyətlərinə malik hesab olunan başqa bir varlığı ya da öz mənfəətlərini birinci plana keçirməkdədir. Buna şirk (Allaha ortaq qoşmaq) deyilir. Bu günah “əkbəru-l-kəbair” (böyük günahların ən böyüyü) adlanır.

“Allah şirki bağışlamaz. Onun xaricindəkiləri bağışlanmağa layiq olan şəxs üçün bağışlayar. Kim Allaha şərik qoşsa, Ona böyük bir böhtan atmış olar.” (Nisa, 4/48)

Günahların böyük və kiçik kimi 2 qrupa bölünməsi Quran ayələri və peyğəmbər hədisləri ilə sabitdir. Bununla əlaqədar ayələr belədir:

“Əgər siz, sizə qadağan edilmiş böyük günahlardan uzaq durarsınızsa, sizin kiçik günahlarınızın üstünü örtər və sizi gözəl bir mövqeyə gətirərik.” (Nisa, 4/31)

“Onlar (möminlər) böyük günahlardan və həyasızlıqdan çəkinirlər. Hirsləndikləri vaxt da eyibləri bağışlayırlar.” (Şura, 42/37)

“Bunlar böyük günahlardan və fahişəlikdən (iyrənc əməllər) uzaq duranlardır. Digər günahlar istisnadır. Sənin Rəbbin əfvi çox olandır. O sizi torpaqdan yaratdığı vaxt və siz analarınızın qarınlarında olduğunuz vaxtda da sizi ən yaxşı tanıyandır. Bunun üçün özünüzü təmizə çıxartmayın. Çünki O, pis işlərdən uzaq durub çəkinəni yaxşı bilir.” (Nəcm, 53/32)

“De: “Gəlin, Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini oxuyum: Ona heç nəyi şərik qoşmayın, valideynlərə yaxşılıq edin və yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də, onların da ruzisini Biz veririk. Murdar əməl-lərin aşkarına da, gizlisinə də yaxınlaşmayın. Allahın, (öldürülməsini) haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə anlayasınız.

Yetim həddi-buluğa çatana qədər, – xeyirxahlıq (qoruyub saxlamaq və artırmaq məqsədilə istifadə etmək) istisna olmaqla, – onun malına yaxınlaşmayın! Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik. Söz söylədiyiniz zaman, qohumunuz olsa belə, ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdə sadiq qalın. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə, düşünüb ibrət alasınız.

Bu, Mənim doğru yolumdur, onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. Çünki, (o yollar) sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə (pis əməllərdən) çəkinəsiniz.” (Ənam, 6/151-153)

“Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara: “Uf!” belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə!

Onların hər ikisinə rəhm edərək təvazökarlıq qanadının altına al və: “Ey Rəbbim! Onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib böyütdükləri kimi, Sən də onlara rəhm et!”– de.

Rəbbiniz ürəklərinizdə olanları çox yaxşı bilir. Əgər əməlisaleh olsanız, (bilin ki,) həqiqətən də, O, tövbə edənləri Bağışlayandır.

Qohum-əqrəbaya da, yoxsula da, müsafirə də haqqını ver. Lakin (malını) lazım olmayan yerə sərf etmə.

Həqiqətən, israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankordur.

Əgər sən Rəbbindən dilədiyin mərhəməti umaraq onların üzünə baxmırsansa (imkanın olmadığı üçün onlara bir şey verə bilmirsənsə), onda onlara xoş söz de.

Əlini nə qoynunda gizlət, nə də onu büsbütün aç (nə xəsis ol, nə də israfçı). Yoxsa qınanmış və peşman vəziyyətdə qalarsan.

Həqiqətən, Rəbbin istədiyinin ruzisini bol edər, (istədiyininkini də )azaldar. Şübhəsiz ki, O, Öz qullarını tanıyır və görür.

Yoxsulluq qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin. Axı onların da, sizin də ruzinizi Biz veririk. Onları öldürmək, həqiqətən də, böyük günahdır.

Zinaya yaxınlaşmayın. Çünki bu, iyrənc bir əməl və murdar bir yoldur!

Allahın, (öldürülməsini) haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Kim haqsız yerə öldürülmüşsə, artıq onun varisinə ixtiyar vermişik (istəsə bağışlayar, istəsə qisas tələb edər, istəsə də qanbahası alar). Lakin o da qisas aldıqda həddi aşmamalıdır. Çünki ona artıq kömək olunmuşdur.

Yetim həddi-buluğa çatana qədər, – xeyirxahlıq (qoruyub saxlamaq və artırmaq məqsədilə istifadə etmək) istisna olmaqla, – onun malına yaxınlaşmayın! Əhdə vəfa qılın. Çünki (hər kəs) əhd barəsində sorğu-sual olunacaqdır.

Ölçdükdə ölçüyə tam riayət edin, (çəkdikdə) düzgün tərəzi ilə çəkin. Bu, daha xeyirli və nəticə baxımından daha yaxşıdır.

Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək – bunların hamısı (sahibinin əməlləri) barəsində sorğu-sual olunacaqdır.

Yer üzündə təkəbbürlə gəzmə. Çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən.

Bütün bu (qadağan edilmiş) pis əməllər, Rəbbinin xoşuna gəlməyən şeylərdir.

Bunlar Rəbbinin sənə vəhy etdiyi hikmətdəndir. Allahla yanaşı başqa tanrıya ibadət etmə, yoxsa qınanmış və qo­­vulmuş halda Cəhənnəmə atılarsan.” (İsra, 17/23-39)

Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə demişdir:

“Fəlakətə aparan 7 şeydən uzaq durun”.

Bu sözün üstündən insanlar soruşdular ki, o şeylər nədən ibarətdir?

Peyğəmbər cavab verdi:

“Allaha şərik qoşmaq, sehr-cadu, haqsız yerə Allahın toxunulmaz etdiyi bir cana qıymaq, faiz yemək, yetimin malını yemək, düşmənə hamılıqla hücum etmək lazım olduğu halda, müharibədən yayınmaq və pis yolla heç bir əlaqəsi olmayan namuslu mömin qadınlara zina böhtanı atmaq.” (Buxari, Səhih, vəsaya, 23; Müslim, Səhih, İman, 145 (89)

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Şübhənin imana nəzərən əhəmiyyəti nədən ibarətdir? 27.06.10 2.671 dəfə oxundu
2 İman əql vasitəsilə olmalıdır? 22.11.10 1.843 dəfə oxundu
3 Məzi bulaşmış şalvarla namaz qıla bilərik? 04.01.16 3.049 dəfə oxundu
4 Hazırkı vəziyyətə görə şəriəti tətbiq etmək tez deyilmi? 26.10.15 757 dəfə oxundu
5 Teizm nə deməkdir? 18.11.13 1.983 dəfə oxundu
6 Haram ayların müasir dövrümüzdə bir hökmü varmı? 12.10.15 830 dəfə oxundu
7 Allah Təala, cəhənnəmlik olsunlar deyə insanları azdırırmı? 31.08.16 631 dəfə oxundu
8 Dövlətin dini olurmu? 07.08.17 80 dəfə oxundu
9 Allah bəzi insanların kafir kimi ölməyini istəyir? 23.12.11 2.549 dəfə oxundu
10 Qeyb və qeybə iman gətirmək nə deməkdir? 25.11.10 2.514 dəfə oxundu
11 Allah haradadır? 10.08.11 4.215 dəfə oxundu
12 Qurandakı “Allahın əli” kimi ifadələri necə başa düşməliyik? 17.01.13 2.328 dəfə oxundu
13 Planlarımız alınmırsa, nə etməliyik? 15.12.13 1.729 dəfə oxundu
14 Ağlımızdan keçən şeylərdən ötrü savab və ya günah qazanırıqmı? 15.04.15 1.680 dəfə oxundu
15 Mələklər insanlara necə şəfaət edər? 02.09.16 742 dəfə oxundu
16 İnsanı kafir edən günahlar hansılardı? 27.10.17 511 dəfə oxundu
17 Allah Ərşə istiva etdi. Bu nə deməkdir? 18.12.09 2.158 dəfə oxundu
18 Ömrünü Allah yolunda keçirən bir nəfər can üstündəykən imanını itirə bilər? 25.01.11 2.297 dəfə oxundu
19 Əhli beyti sevmək imanın şərtidirmi? 25.08.15 1.661 dəfə oxundu
20 İbrahim surəsinin 4-cü ayəsinə sizin kimi məna verən qədim dövr alimləri olub? 26.02.13 1.720 dəfə oxundu
21 Dünyanı axirətdən üstün tutmaq insanı imansız hala salır? 17.12.13 1.388 dəfə oxundu
22 Hansı hallarda günah işləyən adam kafir sayılır? 22.04.15 1.358 dəfə oxundu
23 Ərəb dilini bilmədən İslamı doğru mənbədən necə öyrənəcəyik? 09.11.16 567 dəfə oxundu
24 İmamlar xilafət davası güdmüşlərmi? 18.12.17 187 dəfə oxundu
25 Hərdən üsyan edib sonra tövbə etmək günahdır? 23.12.15 920 dəfə oxundu
26 İnsan öldüyü vaxt şeytan imanını almaq üçün gəlir? 26.01.11 2.802 dəfə oxundu
27 Əbu Bəkrin (r.a.) dindən dönənlərə qarşı apardığı döyüş nə qədər doğrudur? 17.04.14 1.419 dəfə oxundu
28 Valideynin etdiyi pisliklərin əvəzi uşaqlarından çıxır? 04.03.13 3.029 dəfə oxundu
29 İlah sözünü tanrı formasında tərcümə etmək düzdür? 18.12.13 1.346 dəfə oxundu
30 Qurana davranışları yönüylə insanlar neçə qrupa ayrılır? 27.04.15 917 dəfə oxundu
31 İbadətlərinə çox diqqət edən, amma rabitə quran bir adamın halı nədir? 23.12.16 501 dəfə oxundu
32 Bəzi hallarda ibadətlərə qarşı istəksiz olmaq normaldırmı? 22.12.17 142 dəfə oxundu
33 Bir insan digər birinə savab bağışlaya bilərmi və bunun sübutu varmı? 03.02.16 997 dəfə oxundu
34 Böyük günahlar hansılardır? Böyük günah törədən kafirdir? 31.01.11 15.138 dəfə oxundu
35 Şeytanın Allahdan qorxmağının mənası nədir? 22.09.11 2.083 dəfə oxundu
36 “Nə edək, ən münasibi belə imiş!” demək qədər inancına müvafiqdir? 07.04.13 1.774 dəfə oxundu
37 Həzrəti Adəm asi olmasaydı, insanların imtahanı necə olardı? 20.12.13 1.411 dəfə oxundu
38 Ölən şəxslər adına edilən yaxşılıqların savabı ölənə çatırmı? 04.05.15 1.164 dəfə oxundu
39 Təqva kəliməsinin mənası tam olaraq nədir? 17.02.17 365 dəfə oxundu
40 Allahdan başqa ilah və Rəbbdən başqa rəbb qəbul etmək nə deməkdir? 22.01.18 123 dəfə oxundu
41 Şeytan Allaha nə üçün üsyan etdi? Məgər şeytan ağılsız varlıqdır? 18.02.10 2.753 dəfə oxundu
42 İmanın zəifliyi, namazdan soyumaq və namaz qıla bilməmək 15.01.10 5.601 dəfə oxundu
43 Allahı mütləq mənada dərk etmək mümkündür? 13.10.11 2.079 dəfə oxundu
44 Vaxtaşırı olaraq Allahın varlığından şübhələnmək vəsvəsədir? 16.04.13 2.721 dəfə oxundu
45 Məqsədimiz Cənnət olmalıdır, yoxsa Allahın razılığı? 25.12.13 1.385 dəfə oxundu
46 İnsan düşdüyü mühitin təsirinə görə din mənimsəyir? 08.05.15 980 dəfə oxundu
47 Təqvanın ən alt və ən yüksək dərəcəsi nədir? 10.03.17 333 dəfə oxundu
48 Övliyaları ya da İmamları vasitəçi edənlərlə müşriklərin günahı eynimi? 23.04.18 267 dəfə oxundu
49 Səhv məalları oxuyub səhv fikirlərə qapılanların məsuliyyəti nədir? 28.12.15 2.742 dəfə oxundu
50 Biz müsəlmanıq. Elə isə niyə Allahdan hidayət istəyirik? 25.02.11 1.874 dəfə oxundu
51 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.831 dəfə oxundu
52 Hədislər etiqadi məsələlərdə dəlil ola bilər? 18.04.13 1.343 dəfə oxundu
53 Ədalətli olmağın mütləq şərti nədir? 12.01.14 1.672 dəfə oxundu
54 İmamət imanın şərtidir? 20.01.16 1.649 dəfə oxundu
55 Qəlbi möhrlənmiş insanların iman etməkləri mümkündür? 20.03.17 467 dəfə oxundu
56 İnsan özü bilmədən kafir olar? 08.08.14 1.350 dəfə oxundu
57 Biz bütün danışıqlarımızda“inşallah” deməliyik? 10.11.11 3.149 dəfə oxundu
58 İnanmadığı halda yaxşılıq edən insan buna görə savab qazanır? 25.10.11 1.806 dəfə oxundu
59 Məgər müşriklər Allaha şərik qoşduqlarını bilmirlər? 20.04.13 1.415 dəfə oxundu
60 Xəstəliklər günahların kəffarəsidir? 28.01.14 2.065 dəfə oxundu
61 Ələvilikdə gördüyüm səmahın dindəki yeri nədir? 03.06.15 926 dəfə oxundu
62 Bilə-bilə günah işləməkdə inad edən dindən çıxarmı? 27.03.17 523 dəfə oxundu
63 Şeytan nə üçün kafir oldu? 18.03.10 2.113 dəfə oxundu
64 Qurana əsasən əsl kafirlər kimlərdir? 04.03.11 2.479 dəfə oxundu
65 Kafirlər axırını bilə-bilə nə üçün Allaha iman gətirmirlər? 25.10.11 1.585 dəfə oxundu
66 Quranda Allahın varlığına inanmayanlara kafir deyilir? 12.05.13 1.674 dəfə oxundu
67 Vətən uğrunda, Kəbə və ya Kərbəla yolunda ölmək şəhidlikdir? 30.03.16 722 dəfə oxundu
68 Demokratik sistemlərdəki seçkilərdə səs vermək şirkdirmi? 09.06.15 1.014 dəfə oxundu
69 Kafir və Müşrik kəlimələri arasındakı fərq nədir? 03.04.17 802 dəfə oxundu
70 Qızlar ərə gedəcək oğlanda hansı keyfiyyətləri axtarmalıdır? 04.04.16 1.830 dəfə oxundu
71 Təqva nədir? Qeyri-müsəlman təqvalı ola bilər? 07.03.11 3.019 dəfə oxundu
72 Ateizmlə əlaqədar təbliğata münasibətiniz nədir? 11.08.14 1.143 dəfə oxundu
73 Allahın Rəbb adı Əsmai-hüsnada nə üçün yoxdur? 19.05.13 1.740 dəfə oxundu
74 Öz roluna əsasən Allaha şərik qoşan həqiqətdə də şərik qoşmuş hesab olunur? 29.01.15 1.030 dəfə oxundu
75 Qəbir əhlindən bir şey istəmək olarmı? 25.05.16 1.334 dəfə oxundu
76 Münafiqlər özlərini münafiq olaraq görürlərmi? 05.04.17 358 dəfə oxundu
77 Ali-İmran surəsinin 86-cı ayəsi kəlimeyi-şəhadətin sübutudur? 03.05.14 1.579 dəfə oxundu
78 Allah və xilqətlə əlaqədar suallar insanı kafirləşdirir? 11.03.11 2.140 dəfə oxundu
79 Allah hər günahkar insana tövbə üçün möhlət verir? 02.01.12 2.274 dəfə oxundu
80 Məqamı Mahmud nə deməkdir? 13.08.15 1.039 dəfə oxundu
81 Böyük günah törətmək Allaha şərik qoşmaq deməkdir? 09.02.15 1.294 dəfə oxundu
82 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.086 dəfə oxundu
83 Mücadilə surəsi 14-cü ayəsində qəzəbə düçar olan cəmiyyət hansıdır? 10.04.17 279 dəfə oxundu
84 Qeybə inanmaq nə deməkdir? 29.04.10 2.533 dəfə oxundu
85 Xeyir və şərin Allahdan olmağı barədə məlumat 12.11.11 3.672 dəfə oxundu
86 Allah elə bir daş yarada bilərmi ki, onu qaldırmağa gücü çatmasın? 06.01.12 1.965 dəfə oxundu
87 İbadət məsələsində məcburiyyət ola bilər? 08.08.13 1.397 dəfə oxundu
88 Peyğəmbərimizin ruhu hələ də bizimlə bərabərdir? 16.02.15 1.465 dəfə oxundu
89 Allahın əmrlərini tətbiq edə bilməyən siyasətçilərin məsuliyyəti nədir? 06.06.16 681 dəfə oxundu
90 Bilmədən şirkə düşən insanın halı nədir? 19.04.17 413 dəfə oxundu
91 İnsanda vəsvəsə həmişə davam edə bilər? 14.06.11 3.967 dəfə oxundu
92 İnsanın əqidəsi və ürəyi fitnə-fəsada məruz qala bilər? 07.06.10 1.770 dəfə oxundu
93 Hənif nə deməkdir? 11.07.11 2.507 dəfə oxundu
94 “Ləbbeyk ya Əli!”, “Ləbbeyk ya Hüseyn” demək nə dərəcədə doğrudur? 02.03.16 3.578 dəfə oxundu
95 “Axırıncı din İslamdır” demək düzdür? 14.08.13 1.406 dəfə oxundu
96 Münafiqləri tanımanın bir üsulu varmı? 18.02.15 1.078 dəfə oxundu
97 Yaxşı niyyətli məmurların məsuliyyətlərinin ölçüsü nədir? 15.07.16 568 dəfə oxundu
98 Samirinin görüb başqasının görmədiyi şey nədir? 01.05.17 533 dəfə oxundu
99 Dünya imtahanında müvəffəq olmaq üçün ən çox nəyə fikir vermək lazımdır? 10.08.14 1.120 dəfə oxundu
100 Edama məhkum edilən İranlı gəncin şiəliyi mühakimə edən kitabı 13.10.15 1.189 dəfə oxundu