Bəqərə surəsinin 62-ci ayəsi
Müsəlmanlar > Fitvalar > Ölümdən sonrakı həyat > Quran Tarix: 26 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et
Sual: Bəqərə surəsinin 62-ci ayəsini nə cür izah etmək olar? Həmin ayədə deyilənlərin Cənnətə düşməklə bir əlaqəsi var? Bu ayəyə əsasən Cənnətə kimlər gedəcək? Heç bir şərik qoşmadan Allahın varlıq və birliyinə, eləcə də axirətə iman edən və gözəl işlər (saleh əməllər) görənlərin aqibəti necə olacaq?

Cavab: İman gətirənlər, yəhudi, xristian və sabiilər… Bunlardan kim Allaha və axirət gününə inanıb yaxşı işlər görsə, onların mükafatı Rəbbinin yanındadır. Üstlərində heç bir qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə yeməzlər (Bəqərə, 2/62).

Peyğəmbərin təbliği çatmayan şəxs yalnız şirkdən və özünün bildiyi düzgün şeylərdən məsul olur. Peyğəmbər təbliğindən xəbərdar olanlar isə o peyğəmbərə inanmaq və onun göstərdiyi kimi yaşamalıdırlar. Təbliğin bir şəxsə çatmağı onun peyğəmbərin möcüzəsini görməsi ilə baş verir. Çünki insan o vaxt elə hesab edir ki, peyğəmbəri şəxsən özü görüb.  Məhəmməd əleyhissəlamın möcüzəsi Qurani-Kərimdir. Quran ayələrini özlərinin başa düşə bildikləri dildə oxumamış, yaxud da dinləməmiş şəxslərə isə təbliğ çatmamış olur.

Yuxarıdakı ayəyə oxşar bir ayə də Əl-Maidə surəsindədir. O ayə özündən əvvəl və sonra gələn ayələrlə birlikdə aşağıdakı kimidir:

De: “Ey kitab əhli! Tövrata, İncilə və Rəbbiniz tərəfindən sizə endirilmiş olana doğru-dürüst əməl etmədikcə sizin heç bir dəyəriniz olmaz!”.

(Ey Məhəmməd!) Rəbbindən sənə nazil edilənlər onların çoxunun azğınlıq və küfrünü artıracaq! Elə isə kafirlərin halına yanma!

İman gətirənlər, yəhudilər, sabiilər və xristianlar… Bunlardan kim Allaha və axirət gününə inanıb yaxşı işlər görsə, üstlərində heç bir qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə yeməzlər.

Biz İsrail oğullarından əhd almış və onlara peyğəmbərlər göndərmişdik. Hər dəfə yanlarına onların istəmədiyi bir hökmlə gələn nə qədər elçi varsa, onları ya təkzib edər, ya da öldürərdilər (Maidə, 5/68-70).

Mövzu ilə əlaqədar ayələrdən biri də budur:

O kəslər ki, əllərindəki Tövrat və İncildə yazılı gördükləri elçiyə – ümmi [oxumaq-yazmaq bilməyən, yaxud məkkəli] peyğəmbərə tabe olurlar. O, [peyğəmbər] onlara gözəl işlər görməyi əmr, pis işləri qadağan edir və təmiz nemətləri halal, natəmiz şeyləri haram qılır. O, onların ağır yükünü azaldır və boyunlarındakı dəmir halqaları (boyunduruq və ya buxovları) açır. Ona inanan, onu hörmətlə dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla birlikdə endirilmiş nurun [Qurani-Kərimin] ardınca gedənlər öz umduqlarına qovuşacaqlar [onlar nicat tapıb qurtulanlardır] (Əraf, 7/157)!

Bu üç dində – Yəhudilik, Sabiilik və Xristianlıqda Allahın varlığı, birliyi və axirət inancı vardır. Ayədəki gözəl işlər məfhumu ayrı-ayrı şəxslərdən asılı olaraq müxtəliflik göstərir. Yuxarıdakı ayələrin açıq şəkildə göstərdiyi kimi, onlardan axırıncı peyğəmbərin təbliği ilə qarşılaşan hər kəs ona inanmağa və o təbliğdə bildirilən yaxşı işləri görməyə məcburdur. Çünki Allah Təala bu barədə peyğəmbərlərdən qəti bir əhd almışdır:

[Ey kitab əhli!] Xatırlayın ki, Allah peyğəmbərlərdən: “Sizə verdiyim kitab və hikmətdən sonra, sizdə olanları təsdiq edən bir peyğəmbər gəldiyi zaman, ona mütləq inanıb kömək edəcəksiniz!”, – deyə əhd almış və onlara belə demişdi: “Bunu qəbul edib ağır olan əhdimi öhdənizə götürdünüzmü?”. Onlar da: “Qəbul etdik”, – deyə cavab vermişdilər. Allah Təala: “Elə isə şahid olun! Mən də sizinlə birlikdə şahidlərdənəm”, – deyə buyurmuşdu (Ali-İmran, 3/81).

Nəticə etibarilə yuxarıdakı ayəni bu cür başa düşmək lazımdır:

İman gətirənlər, yəhudi, xristian və sabiilər (axırıncı peyğəmbərin təbliğindən xəbərdar olanlar)… Bunlardan kim (şərik qoşmadan) Allaha və axirət gününə inanıb yaxşı işlər görsə, onların mükafatı Rəbbinin yanındadır. Üstlərində heç bir qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə yeməzlər (Bəqərə, 2/62).

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.038 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Adəm və İblis 05.07.09 2.510 dəfə oxundu
2 Yunus peyğəmbər tövbə etməsəydi, nə baş verəcəkdi? 26.02.10 3.277 dəfə oxundu
3 Təhrif nə deməkdir? 16.04.10 2.438 dəfə oxundu
4 Əshabi-hicr hansı peyğəmbərin qövmüdür? 26.01.11 2.138 dəfə oxundu
5 Quran 23 ildə nazil olub, yoxsa 1 ayda? 22.03.11 5.827 dəfə oxundu
6 Tin surəsindəki “əsfali-safilin” ifadəsi ilə dünya nəzərdə tutulur? 20.05.11 1.701 dəfə oxundu
7 Qurandakı “aşna” sözü ilə nə nəzərdə tutulur? 17.07.11 2.104 dəfə oxundu
8 İsra 71-ci ayədə imam sözü ilə kim nəzərdə tutulur? 30.01.12 2.551 dəfə oxundu
9 Qureyş surəsi 28.07.12 2.680 dəfə oxundu
10 Məryəm surəsinin 87-ci ayəsinə əsasən şəfaət sözü verilənlər kimlərdir? 10.04.13 1.777 dəfə oxundu
11 Quranda cəmi 6666 ayə yoxdurmu? 15.01.15 1.363 dəfə oxundu
12 Ərəb dilini bilməyənlər Quranı başa düşməzmi? 25.09.17 243 dəfə oxundu
13 Mülayim İslam, yoxsa radikal? 05.07.09 2.111 dəfə oxundu
14 Şübhənin imana nəzərən əhəmiyyəti nədən ibarətdir? 27.06.10 2.685 dəfə oxundu
15 Fatihə surəsinin Rus dilinə tərcüməsi necə olmalıdır? 22.04.10 3.740 dəfə oxundu
16 Ələq surəsindəki: “Oxu!” – buyuruğu ilə nə nəzərdə tutulur? 26.01.11 1.795 dəfə oxundu
17 Vaqiə surəsini oxuyan varlı olur? 27.03.11 5.092 dəfə oxundu
18 Bəqərə surəsinin axırıncı 2 ayəsi vasitəsiz vəhy edilib? 05.11.14 2.563 dəfə oxundu
19 Zuxruf surəsinin 61-ci ayəsində İsa nəzərdə tutulur? 03.08.11 2.223 dəfə oxundu
20 Namaz və dualarda Qurandakı “de!” sözünü işlətməsək, olar? 14.02.12 1.787 dəfə oxundu
21 Nas surəsi 29.07.12 5.220 dəfə oxundu
22 Nə cür sübuta yetirmək olar ki, Quran Allahın kitabıdir? 16.04.13 214 dəfə oxundu
23 Qadın Quran oxuduqda başını mütləq bağlamalıdır? 23.01.15 1.659 dəfə oxundu
24 Təhrif nədir? 13.11.17 133 dəfə oxundu
25 Bəqərə surəsinin 256-cı ayəsi 05.07.09 3.298 dəfə oxundu
26 Kifayət qədər biliyə yiyələnmədən Quran məalı oxumaq doğrudurmu? 30.04.14 1.347 dəfə oxundu
27 Bəqərə surəsinin 93-cü ayəsi 25.04.10 2.335 dəfə oxundu
28 Hansı zikr kıtabını oxumaq lazımdır? 06.07.10 3.659 dəfə oxundu
29 Quranda nənə və nəvənin evlənməyi ilə əlaqədar bir hökm yoxdur? 29.11.14 2.256 dəfə oxundu
30 “Mən müsəlmanların birincisiyəm”, – ayəsini necə başa düşmək lazımdır? 22.05.11 1.808 dəfə oxundu
31 Ənfal surəsi 48-ci ayəyə əsasən şeytanın gördüyü şey nədir? 19.09.11 1.907 dəfə oxundu
32 “Mallarınızı səfehlərə verməyin” ayəsi ilə kimlər nəzərdə tutulur? 27.02.12 1.846 dəfə oxundu
33 İman gətirənlərin ruhla gücləndirilməsi 30.07.12 1.872 dəfə oxundu
34 “İnsanın yaradılışından əvvəl çox zaman keçdi” ayəsini necə başa düşməliyik? 02.05.13 1.576 dəfə oxundu
35 Quranı hər müsəlman başa düşüb hökmlərini tətbiq edə bilər? 27.01.15 1.162 dəfə oxundu
36 Qurandan üz çevirənlərə şeytan ürcah olurmu? 16.04.18 147 dəfə oxundu
37 Günahların Allah tərəfindən bağışlanması 05.07.09 15.735 dəfə oxundu
38 Allah bəzi insanların kafir kimi ölməyini istəyir? 23.12.11 2.578 dəfə oxundu
39 Bəqərə surəsinin 62-ci ayəsi 26.04.10 3.038 dəfə oxundu
40 Quranda hər şey yazılıb? 15.01.10 4.180 dəfə oxundu
41 Yığıncaqların axırında Əsr surəsini oxumaq vacibdir? 04.04.11 1.848 dəfə oxundu
42 Ərəb dilini bilməyənlər Quranı nə cür dərk edə bilərlər? 25.05.11 1.955 dəfə oxundu
43 Ənam 143-144-cü ayələrdə qeyd edilən heyvanlar 8 cütdür, yoxsa 8 tay? 28.09.11 1.655 dəfə oxundu
44 İnsanların dərin mənalı sözlərini hikmət adlandırmaq olar? 27.02.12 2.216 dəfə oxundu
45 Quranı başa düşərək oxumaq 05.08.12 19.183 dəfə oxundu
46 Hazırkı dövrdə Quran və hafizlik nə cür tədris olunmalıdır? 20.05.13 1.488 dəfə oxundu
47 Quranda qeyd edilən “aləm” sözü nə məna daşıyır? 28.01.15 1.104 dəfə oxundu
48 Səhih sünnə nədir? Sünnə dinin ikinci mənbəyidirmi? 11.05.18 292 dəfə oxundu
49 Quranı xətm etməklə əlaqədar ayə və ya hədis var? 03.06.14 1.697 dəfə oxundu
50 “Allahdan gəldik, Allaha qayıdacağıq” ayəsini necə başa düşmək lazımdır? 12.12.09 2.907 dəfə oxundu
51 Quranı başa düşmək 26.04.10 3.018 dəfə oxundu
52 Əraf surəsinin 109-110-cu ayələri ilə Şuəranın 34-35-ci ayələrində bir ziddiyyət var? 04.02.11 2.270 dəfə oxundu
53 Quran oxuduqda əuzu-bəsmələ deməyin hökmü nədir? 02.04.11 5.105 dəfə oxundu
54 Qiraət və tilavətin bir-birindən nə fərqi var? 08.06.11 2.338 dəfə oxundu
55 Quranın ecazı 21.11.11 9.119 dəfə oxundu
56 Bəqərə surəsinin 208-ci ayəsindəki İslam sözü sülh deməkdir? 29.02.12 1.605 dəfə oxundu
57 Allahın zahir və batin olmağı nə deməkdir? 04.11.12 2.036 dəfə oxundu
58 Rəsulullahın Quranı təbyin etməyi onu izah mənasına gəlirmi? 03.07.13 1.439 dəfə oxundu
59 Quranı tarixsəl bir kitab olaraq görmənin nə ziyanı var? 01.12.15 726 dəfə oxundu
60 Quran təhrif edilə bilərmi? 14.05.18 220 dəfə oxundu
61 Qurana qulaq asmaq və səcdə ayəsi 05.07.09 3.277 dəfə oxundu
62 Radio və televizordan Qurana qulaq asmaq onu xətm etmək hesab edilir? 29.12.09 3.222 dəfə oxundu
63 Həmd, şükür, təşəkkür və mədh etmək nə deməkdir? 27.04.10 3.499 dəfə oxundu
64 Allah yeri əvvəl yaradıb, yoxsa göyü? 07.02.11 3.208 dəfə oxundu
65 Quranda hal-hazırda tətbiq oluna bilməyən hökmlər var? 10.04.11 1.667 dəfə oxundu
66 Fatihə surəsi neçə ayədir? Bismillah bu surənin 1-ci ayəsidir? 08.06.11 3.787 dəfə oxundu
67 Quranı beldən aşağıda tutmaq olar? 26.12.11 1.908 dəfə oxundu
68 Amənərrəsulu 03.03.12 2.199 dəfə oxundu
69 Duha surəsinin 3-cü ayəsi təkcə peyğəmbərə müraciət edir? 21.11.12 1.774 dəfə oxundu
70 Yaxşıca başa düşdüyümüz Quran ayələrini tanış-bilişə çatdırmalıyıq? 05.07.13 1.364 dəfə oxundu
71 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.589 dəfə oxundu
72 “Qurandan din öyrənilməz” deyən din xadimlərinin hökmü nədir? 30.07.18 188 dəfə oxundu
73 Quranı qaydalara əsasən oxumaq 05.07.09 9.692 dəfə oxundu
74 Ərafın 54-cü ayəsinə əsasən gecə qabaq gəlir, yoxsa gündüz? 25.03.11 2.097 dəfə oxundu
75 Peyğəmbər Qurani-Kərimi necə təbliğ və şərh edib? 28.04.10 2.077 dəfə oxundu
76 Nəcva sədəqəsi məsələsi indi də qüvvədədir? 28.02.11 1.704 dəfə oxundu
77 Quran Azərbaycanca oxunmalıdır, yoxsa Ərəbcə? 12.04.11 4.350 dəfə oxundu
78 Quranı musiqi kimi gözəl oxumağın bir eybi var? 13.06.11 2.260 dəfə oxundu
79 Zorla Quran oxutmaq olar? 26.12.11 1.706 dəfə oxundu
80 Vərəsəyə dair hökmlər nəyə görə müxtəlif ayələrdə verilib? 12.03.12 1.647 dəfə oxundu
81 Qurandakı “Allahın əli” kimi ifadələri necə başa düşməliyik? 17.01.13 2.368 dəfə oxundu
82 Bəqərənin 261-ci ayəsindəki “mən yəşau” birləşməsi nə cür başa düşülməlidir? 26.10.13 1.387 dəfə oxundu
83 Rəsulullaha verilən hikmət, Quranı izah etmək səlahiyyətidirmi? 05.12.16 2.639 dəfə oxundu
84 Quranda keçən “quran, quranlar” qavramı nə mənaya gəlir? 22.10.18 90 dəfə oxundu
85 “İnsanları və cinləri ancaq Mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım” ayəsi nə deməkdir? 05.07.09 3.068 dəfə oxundu
86 “Quran kifayət deyil!”- deyənlər kafir olurlamı? 23.05.16 1.194 dəfə oxundu
87 Ali-İmran surəsinin 86-cı ayəsi kəlimeyi-şəhadətin sübutudur? 03.05.14 1.607 dəfə oxundu
88 Qurandakı əshabul-yəmin və əshabuş-şimal ifadələri nə deməkdir? 05.03.11 1.581 dəfə oxundu
89 Qərb alimlərinin Quranın təhrif edildiyinə dair iddiaları düzdür? 16.04.11 2.106 dəfə oxundu
90 “Ancaq Səndən kömək istəyirik” ayəsinin izahı 26.06.11 1.868 dəfə oxundu
91 “Allah və peyğəmbərin qabağına keçməyin” ayəsi nə məna verir? 29.12.11 2.249 dəfə oxundu
92 Quranı satmaq düzgündür? 13.03.12 2.218 dəfə oxundu
93 Ali-İmran surəsinin 103-104-cü ayələri 13.01.13 1.904 dəfə oxundu
94 Zaman nədir? 11.11.13 2.118 dəfə oxundu
95 Təfsirlərə baxmadan Quranı başa düşmək mümkündürmü? 23.11.16 536 dəfə oxundu
96 Quranın bəhs etdiyi İncil hansı İncildir? 16.11.18 119 dəfə oxundu
97 Quranın hamı tərəfindən başa düşülməsi 05.07.09 2.026 dəfə oxundu
98 Qadın Quran oxuduğu vaxt başını örtməlidir? 13.03.10 6.076 dəfə oxundu
99 Quranda şirklə əlaqədar hansı ayələr var? 05.05.10 2.811 dəfə oxundu
100 Firon niyə iman gətirmədi? 10.03.11 2.314 dəfə oxundu