Müsəlmanlar

Nəsx nə deməkdir, Quranda nəsx varmı?

Sual: Nəsx nə deməkdir, Quranda nəsx varmı?

Cavab: Nəsx, köçürmək və bir şeyi başqa bir şeylə əvəz etmək mənasına gəlir.[1]

“Biz (hər hansı) bir ayəni dəyişdirir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını, və ya ona bənzərini gətiririk. Məgər bilmirsən ki, Allah hər şeyə qadirdir?” (Bəqərə, 2/106.)

Allah, bizə əvvəlki ümmətlərə göndərdiyi hökmlərin eynisini göndərmişdir. Bunlardan bəzilərini mövcud dövrün din və dövlət adamları gizlətmiş ya da öz istədikləri kimi nəsx/köçürüb bizə çatdırmışlar. Hər yeni göndərdiyi kitabları təzədən ya eynisiylə ya da daha yaxşı və ya asan bir ayə ilə əvəz etmişdir. Məsələn bunlardan bir nümunə belə verə bilərik:

“Orucluq gecəsi zövcələrinizlə yaxınlıq etmək sizə halal edildi…” (Bəqərə, 2/187).

Çünki, bizdən əvvəlki ümmətlərə Ramazan ayı gecələri zövcələriylə cinsi əlaqə qadağan idi və Allah bu ayə ilə bizim üçün daha yaxşı/asan bir nəsx gətirdi.

Bunun bir başqa nümunəsi, dəstəmaz alanda ayaqları yumaqla əlaqəlidir. Maidə 6-cı ayə nazil olana qədər peyğəmbər (ə.s.) və səhabəsi ayaqlarını yuyurdular. Bu ayə nazil olandan sonra isə məsh etməyə başlamışdır.

Nəsx barədə ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı linkə baxa bilərsiz:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/2130.html

Yeni suallarınızı: http://www.muselmanlar.com/ elmi-araşdırma saytının sual-cavab bölümündən və ya [email protected] email adresindən yollaya bilərsiniz.

[1] İbn Mənzur, Lisanul Ərəb, “Nəsx” maddəsi.