Müsəlmanlar
Qurani-Kərimdə təriqətlə əlaqədar hər hansı bir ayə var?

Qurani-Kərimdə təriqətlə əlaqədar hər hansı bir ayə var?

Sual: Təriqət düzdür? Qurani-Kərimdə təriqətlə əlaqədar hər hansı bir ayə var?

Quranda təriqət ((Təriqət sözü Ərəb dilindəki təriq sözünün cəm forması olub hərfi mənası yollar deməkdir. Sufi cərəyanları daxilində bir sıra şərhlərə və mərasimləri həyata keçirmə fərqliliklərinə əsaslanan, bəzi prinsiplər baxımından bir-birindən ayrılan Tanrıya çatma və Onu tanıma yollarına verilən ümumi addır. Bu söz dini qrup və icmaları (camaat) ifadə etmək məqsədilə də işlədilir.)) və təsəvvüflə ((Təsəvvüf insanın guya ağıl və məntiq vasitəsi ilə qavraya bilmədiyi ilahi  həqiqətlərə və qeyb aləminə sezgi və hiss yolu ilə çatmaq və ruhları pis xüsusiyyətlərdən təmizləmək yolu kimi qəbul edilir. Sufizm və mistisizm də adlandırılır.)) əlaqədar hər hansı bir ayə yoxdur; amma bunların səhv davranışlarına dair saysız-hesabsız ayə var. Saytımızda bu məsələ ilə əlaqədar yaxın gələcəkdə Quran işığında təriqətçiliyə baxış adlı kitab yerləşdiriləcək.