Müsəlmanlar
Mən ümumi iftar yeməyi verilən bir yerə yardım etmək istəyirəm.

Mən ümumi iftar yeməyi verilən bir yerə yardım etmək istəyirəm.

Sual: Mən ümumi iftar yeməyi verilən bir yerə yardım etmək istəyirəm. Belə etsəm, zəkatın əvəzinə sayılar?

Ümumi iftar yeməyi verilən yerlərdə əksər hallarda kasıb və kimsəsiz insanlar iftar edirlər. Bəlkə də, belə olduqda Ramazan ayının sayəsində qarnı ildə bir dəfə isti bir yemək görən neçə-neçə insan iftar edir. Beləliklə, zəkatınızı bu cür yerlərə verə bilərsiniz.