Müsəlmanlar
Pensiya və əlavə iş

Pensiya və əlavə iş

Sual: Pensiyaya çıxdıqdan sonra ehtiyacı olmadığı halda işləməyə davam edən şəxsin aldığı maaş halaldır?

Cavab: İslam dini işləməyə həmişə həvəsləndirən bir dindir. Pensiyaya çıxmaq məfhumu isə modern bir məfhumdur. İnsan pensiyaya çıxdığı vaxt işləməyi bir kənara atmaq məcburiyyətində deyil. İşlədiyi vaxt isə əgər aldığı maaş öz əməyinin əvəzidirsə, halaldır.