Müsəlmanlar

Quranı açıqlamaq səlahiyyəti kimdədir?

Sual: Hər zaman Quran dərsi verib izahatlar verirsiz və bir çox ayələri təfsir edirsiz. Allah, belə bir səlahiyyəti peyğəmbərimizə belə verməmişdir. Peyğəmbərimiz əleyhissəlamda olmayan səlahiyyəti özünüzdəmi görürsüz?