Müsəlmanlar
Adəm İblis tərəfindən aldadılığı vaxt peyğəmbər idi, yoxsa yox?

Adəm İblis tərəfindən aldadılığı vaxt peyğəmbər idi, yoxsa yox?

Sual: İlk insan olan Adəmə peyğəmbərlik nə vaxt verilib? İblisin onu aldatmağından qabaq, yoxsa sonra?

Cavab: Adəm peyğəmbərə peyğəmbərlik İblisin onu aldatmağından və hamılıqla yaşadıqları yerdən (dünyadakı bağdan) çılxardılmaqlarından sonra verilib.

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/3445.html

Qurani-Kərimdə bu məsələ ilə əlaqədar olaraq belə deyilir:

Bir gün mələklərə: “Adəmə səcdə edin!”, – dedik. İblisdən başqa hamısı dərhal səcdə etdi. Yalnız İblis qürrələnərək səcdə etməkdən boyun qaçırdı və kafirlərdən oldu.

Adəmə: “Ey Adəm! Zövcənlə bu bağda qalın və istədiyiniz yerlərdən bol-bol yeyin. Ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın! Yoxsa səhv edərsiniz”, –  dedik.

Sonra şeytan onları o ağacın ucbatından azdırıb, olduqları yerdən uzaqlaşdırdı. Biz də Adəmlə Həvvaya: “Enin oradan! Sizin biriniz digərinin düşmənidir. Yer üzündə sizdən ötrü bir sığınacaq və məişət vasitələri var”, – dedik.

Nəhayət Adəm Rəbbindən xəbərdarlıqlar aldı. Sonra Rəbbi tövbəsini qəbul etdi. Allah həqiqətən də, tövbələri qəbul edəndir, mərhəmət sahibidir!

Biz onlara: “Hamınız birlikdə enin! Mənim tərəfimdən sizə bir yol göstərən gəldiyi zaman, kim onun yolunda getsə, üstlərində heç bir qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə yeməzlər”, –  dedik.

Ayələrimizin qarşısında yalan danışıb özlərini görməməzliyə vuranlar isə cəhənnəm camaatıdır. Orada ölümsüz olacaqlar.” (Bəqərə, 2/34-39)

38-ci ayənin məal-tərcüməsində altından xətt çəkilmiş hissədən başa düşmək olur ki, Adəm o vaxt peyğəmbər deyildi.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.