Müsəlmanlar
Namazda uşaqlar qabağımızdan keçdikdə namaz batil olur?