Müsəlmanlar
Musa peyğəmbərin anasının adı nə olub?

Musa peyğəmbərin anasının adı nə olub?

Sual: Həzrəti Musa peyğəmbərin anasının adı nə idi? Bu barədə Quranda nə deyilir?

Cavab: Quranda Musa peyğəmbərin (ə. s.) anasının adı çəkilmir. Tövratda isə deyilir ki, onun adı Yokebed (Yoheved, Yohəvəd) olub. ((Baxın: Tövrat, Çıxış, 6:20.))

Aşağıdakı keçiddən bununla əlaqədar məlumat ala bilərsiniz:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/3117.html