Müsəlmanlar
Ələq surəsindəki: “Oxu!” – buyuruğu ilə nə nəzərdə tutulur?

Ələq surəsindəki: “Oxu!” – buyuruğu ilə nə nəzərdə tutulur?

Sual: Quranın Ələq surəsinin birinci ayəsində deyilir ki, yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Qəzet, jurnal, kitab və bu kimi şeyləri oxumaq da bu ayədəki buyuruğa daxildir? Bir sözlə, nə nəzərdə tutulur? Biz nəyi oxumalıyıq?

Cavab: Ayədə oxunmalı olan şey konkret olaraq bildirilməyib. Ancaq bütün Qurana baxdıqda belə bir nəticə çıxır: Biz Allahın yaratdığı kitab olan kainatı, yəni, yaradılış sistemini və bu nizamdan danışan hər bir şeyi, eləcə də Allahın endirdiyi kitabı, yəni, Quranı oxumalıyıq.

Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq aşağıdakı yazıları da oxuyun:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/1982.html