Müsəlmanlar
Həddi-büluğ dövrü hansı dövrdür?

Həddi-büluğ dövrü hansı dövrdür?

Sual: Həddi-büluğa çatmaq barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm.

Cavab: Həddi-büluğ dövrü oğlan uşaqlarının möhtəlim olduqları (kirlənmə, pollusiya), qız uşaqlarının da heyz olmağa (aybaşı, menstruasiya) başladıqları vaxtdır. Həddi-büluğ dövrünün başlanğıcı oğlanlar üçün təxminən 15, qızlar üçün 12 yaş götürülür. Bu yaşların axırıncı həddi hər ikisində də 15-17 yaş qəbul olunur. Yəni, bu o deməkdir ki, 15 yaşına daxil olan qız və oğlanlar həddi-büluğ dövrünə çatmış hesab olunurlar.