Müsəlmanlar
Həcc ibadətində təraş olmaq nəyin rəmzidir?

Həcc ibadətində təraş olmaq nəyin rəmzidir?

Sual: Qurani-Kərimdə Həcc ibadəti haqqında şəair (simvollar, rəmzlər) ifadəsi işlədilir. Bu mənada xüsusilə ehramdan çıxmaq üçün lazım gələn təraş olmaq nəyi rəmzləşdirir?

Təraş olmaq həccin simvollarından deyil. Namaz qılan insanın salam verib namazdan çıxmağı kimidir. Həcc və ya ömrə edən şəxs də ehramdan çıxmaq üçün saçlarını ya qısaldır, ya da dibindən kəsdirir.