Müsəlmanlar
Fitva nə deməkdir?

Fitva nə deməkdir?

Sual: Birinci dəfədir ki, sizin saytınıza daxil oluram. Saytınıza Abdulaziz Bayındırın bir kitabındakı tövsiyəyə əsasən girmək ehtiyacı hiss etdim. Saytda “Fitvalar” deyilən bir bölmə diqqətimi cəlb etdi. Bir az baxdım. Bəzi məsələlərə dair fitva vermisiniz. Onları fitva əvəzinə tövsiyə adlandırsaydınız, yaxşı olmazdı? Fitva vermək üçün müəyyən bir heyət olmalıdır, elə deyilmi? Əgər sizin fitva heyətiniz varsa, fitva vermək səlahiyyətini kimdən almısınız? Biz bir İslam dövlətində (idarə forması olaraq) yaşamırıq. Fitva vermək üçün İslamın (azadlığın) hökm sürdüyü bir ölkə olmalı deyilmi? Əslində mənim problemim sadəcə olaraq sizin işlətdiyiniz terminlə əlaqədardır. Bu barədə məlumat versəniz, şad olaram.

Cavab: Fitva dini və yaxud hüquqi bir məsələdə (məsələyə dair) fikir bildirmək deməkdir. Bunun üçün bir İslam dövlətinə ehtiyac yoxdur. Fitva verənlər (müftilər, axundlar) bir müəllimdirlər. Onlar öz fikirlərini bildirirlər. Onların fikirlərini tutarlı və məntiqli fikir kimi qəbul edənlər bu fikirlərə əsasən əməl edirlər. Qəbul etməyənlər isə başqa bir müftidən soruşub onun verdiyi fitva ilə əməl edirlər.

Süleymaniye Vakfı-na hər gün telefon və internet şəbəkəsi vasitəsilə onlarla sual daxil olur. Bu suallara mövzu və məzmunundan asılı olaraq hər biri ayrı-ayrılıqda öz ixtisas sahələrində mütəxəssis olan 8 nəfər elm adamı heyəti tərəfindən cavab verilir.

Bu vakıf (fond) əslində bir tədqiqat mərkəzidir və buraya ehtiyac olduqca elmin müxtəlif sahələrində ixtisaslaşmış  (ilahiyyat elmləri, astronomiya, iqtisad, təbiət elmləri, tarix və sairə) insanlar, eləcə də müxtəlif dinlərin nümayəndələri dəvət edilirlər. Almaniya və Rusiya kimi ölkələrin qabaqcıl universitet və jurnalları ilə də elmi əməkdaşlıq həyata keçirilir. Hazırlanan cavablar 21 il İstanbul müftülüyünün nəzdindəki fitva heyətinə rəhbərlik edən professor Abdulaziz Bayındır tərəfindən nəzərdən keçirilir və müvafiq şəxslərə göndərilir.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.