Müsəlmanlar
Diş çəkdirəndə iynə vurdurmaq orucu pozarmı?