Müsəlmanlar
İnsanın fitrəti; ruh, ağıl və nəfsin fünksiyaları