Müsəlmanlar

Quranda ilk növbədə kimlərə zəkat verilməsi lazımdır