Müsəlmanlar

namazı tərk etmək böyük günahlardandır