Müsəlmanlar

namaz bütün ümmətlərə gəlmiş ibadətdir