Müsəlmanlar

malı yüksək qiymətə satmağa çalışan qarabazarcı