Müsəlmanlar

alınan mal inflyasiya nisbətində artırıla bilər