Müsəlmanlar

ər arvadını keçindirməklə mükəlləfdir