Müsəlmanlar

Tövratın İbrahim əleyhissəlamdan sonra nazil olması