Müsəlmanlar

tövbə edən birinin günahının bağışlanması