Müsəlmanlar

rəsulullahın tövratda olanla hökm verməsi