Müsəlmanlar

Quranın tədrici bir metodla nazil olması