Müsəlmanlar

nəbimiz əleyhissəlamın qıldığı namazlar