Müsəlmanlar

Muhəmməd əleyhissəlamdan sonra peyğəmbər gəlməyəcək