Müsəlmanlar

matəm saxlamaq dinizimə görə caiz deyildir