Müsəlmanlar

məhkəmənin vəzifəsi cinayətkara layiqi cəza verməkdir