Müsəlmanlar

ləbbeyk ya Hüseyn demək nə dərəcədə doğrudur