Müsəlmanlar

cənnətdə olanın cəhənnəmdə olanı görməsi